MR & CO. d.o.o.,
športni inženiring, proizvodnja in marketing


Sedež podjetja:
Cesta v Zgornji Log 67
1000 Ljubljana

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št.vl. 1/32493/00
Matična št. 1453670
Identifikacijska št. za DDV: SI48180858, MR & CO. d.o.o. je registriran davčni zavezanec
TRR: SI56 0316 2106 1122 742

GSM: 041/636-319

e-pošta: info@mrclimbing.si